تولید محتوا

تولید محتوا

آنت بیکر یکی از مدیران تولید محتوا، بر این نظر است که برای حفظ مسیر اصلی تولید کردن محتوا باید یک لیست تهیه کرد که در آن هدف از تولید محتوا ، نیازهای مخاطبان، پیامهای ارسالی محتوا و کلمات کلیدی درج شود. بیکر بر این نظر است که این لیست باید به شکل جدول تهیه شود که در هر ستون موارد مربوط به آن درج گردد تا بتوان یک نتیجه‌گیری قطعی نمود. همچنین در جدولی که تهیه می‎شود، میزان بازدیدکنندگان از محتواهای قبلی ثبت می‎شود. این کار می‎تواند به حفظ هدف اصلی تولید محتوا ، پاسخ به نیازهای مخاطبان، سوق پیدا کند.

رعایت نکات مهم در تولید محتوا

– عدم کپی برداری و داشتن منابع معتبر برای ایجاد محتوا

– حصول اطمینان در استفاده بهینه متن از کلمات کلیدی مورد هدف

– نشر و ترویج مطالب از طریق کانالهای متعدد با فاصله زمانی

– اندازه گیری و سنجش نتایج و تنظیم استراتژی

– نظارت بر تولید کردن محتوا و پاسخ به نظراتی که در رابطه با محتوا از سوی کاربران ارائه می‎شود

– مدیریت صحیح محتوا که با توجه به نوع پروژه متفاوت می‎باشد