استفاده از اینستاگرام در حالت آفلاین ممکن شد!


فیسبوک در کنفرانس F8 از قابلیت استفاده آفلاین از اینستاگرام خبر داد.

طراحی سایت

Post A Comment