طراحى سايت يک هنر و يک فن

طراحى سايت يک هنر و يک فن

بسیاری از كارشناسان اينترنت، طراحى سايت را يك هنر و يك فن مى دانند. زيرا درآمد ميليونى شركت هاى چند مليتى كه امروزه به غول هاى ديجيتالى شهره هستند مثل گوگل و ياهو و آمريكن آن لاين، جز با اتكا به درك مولفه هاى اين فن حاصل نشده است.

بنابراين، نامطلوب نيست كه از فن طراحى سايت، به مهندسى طراحى سايت نام ببريم كه مجموعه اى از فرآيندهاى اثربخش الكترونيكى براى توسعه كسب و كار در دنياى مجازى به شمار مى رود.

جاكوب نيلسن با صفاتى چون سلطان بهره ورى نرم افزارى، پيشرو در بهره ورى وب و رهبر طراحى سايت كاربر پسند شناخته شده است. دكتر نيلسن يكى از موسسان گروه نيلسن نورمن است و قبل از آن نيز يكى از مهندسان شركت Sun Microsystem بوده است.

طراحى سايت يک هنر و يک فن

ابداع طراحی كاربردى وب

وى ابداع گر جنبش مهندسى بهره ورى هزينه (Engineering Discount Useability) است كه هدف آن پيشرفت هاى سريع و ارزان در طراحى رابط كاربر برنامه ها (User Interface) است. معروف ترين كتاب وى «طراحى كاربردى وب» نام دارد كه در سال ۲۰۰۰ با تيراژ دويست و پنجاه هزار نسخه و به پانزده زبان زنده منتشر شده است.

نيلسن در ۱۵ اكتبر ۲۰۰۳ در گفت وگويى با شبكه بى بى سى در مورد اينترنت گفته بود: با خلق اينترنت و اى ميل در دهه ،۹۰ شبكه جهانى رايانه ها (World Wide Web) به شيوه اى موثر و سريع براى ايجاد ارتباط بدل شد.
اما حتى در آن زمان نيز بحث هاى نگران كننده اى درباره احتمال بروز ترافيك سنگين در شبكه اطلاعاتى آغاز شده بود.

آلودگى اطلاعاتى در واقع همان تردد حجم سنگين اطلاعات در اوج آن است. اين وضع گاه شما را از انجام كارهايتان باز مى دارد. ايشان همچنين معتقد است: «ايدئولوژى فناورى اطلاعاتى طى ۵۰ سال گذشته فقط و فقط اين بوده است كه هرچه اطلاعات بيشتر باشد و هرچه توليد اطلاعات انبوه تر باشد بهتر است.» اما به گفته دكتر نيلسن اينترنت اكنون به دستگاهى بدل شده است كه اطلاعات را بدون قائل شدن اولويت با سرعت منتشر مى كند.
بسیاری از افراد به مسئله اولويت دهى به فرآيند توليد و انتشار اطلاعات اعتقاد دارند. بدون توجه به ماهيت اين اصل، كسب و كار الكترونيكى و اقتصاد اطلاعات با كندى روبه رو خواهد شد.

طراحى سايت يک هنر و يک فن

اگر طراحی سایت حرفه ای میخواهید با ما همین حالا تماس بگیرید..