قابلیت Collections به اینستاگرام اضافه شد.پست ها را دسته بندی کنید!

چندی پیش، اینستاگرام قابلیت ذخیره پست ها را برای کاربران خود اضافه کرد. با این قابلیت کاربران می توانند پست های کاربران دیگر را که مورد پسندشان است، نشانه گذاری کنند تا بتوانند به راحتی در هر زمانی که می خواهند به آن ها دسترسی داشته باشند.
با ذخیره کردن تعداد زیاد پست ها، شاید پیدا کردن یک مورد خاص در میان آن ها کار دشواری باشد. اینستاگرام در جدید ترین نسخه خود قابلیتی اضافه کرده است که کاربران می توانند پست های پسندیده شده خود را دسته بندی کنند تا پیدا کردن شان آسان شود. این قابلیت Collections نام دارد. حال می توانید با بروز رسانی اینستاگرام خود به نسخه جدید، در قسمت Save، دسته بندی های جدید و دلخواه خود را ایجاد کنید و پست های دلخواه خود را در دسته بندی مربوطه قرار دهید.
instagram Collections

Post A Comment