منو اهورا وب
2018-05-14

Daily Archives

  • سه عنصر طراحی سایت فروشگاهی

    سه عنصر طراحی سایت فروشگاهی :
    باید از اینجا برایتان شروع کنم که طراحی سایت فروشگاهی از سه عنصر تشکیل شده اند 1.خصوصیات محصول 2.مشخصات کالای مورد نظر 3. عکس توصیف کننده محصول و خصوصیات کارایی محصول.

    حالا به این می پردازیم که چرا این سه عنصر طراحی سایت فروشگاهی مهم و وابسته هستند: خصوصیات محصول باعث…