2019-03-14

Daily Archives

  • افزونه های تبلیغات گوگلی

    افزونه های تبلیغات گوگلی چه هستند؟
    اگر در گوگل به دنبال خرید چیزی بوده‌ اید و کلمه کلیدی آن را جستجو کرده‌ اید، احتمالا چند متن تبلیغ در بالا یا پایین صفحه گوگل دیده‌ اید. اما متن‌ های تبلیغی که مشاهده می‌ کنید، معمولا مشابه نیستند. برخی 3 خطی هستند، برخی 5 خطی! برخی شماره دارند…