منو اهورا وب

تاثیرات طراحی سایت

  • تاثیر کرونا بر روی طراحی سایت

    تاثیر کرونا بر روی طراحی سایت
    با تاثیر کرونا بر روی طراحی سایت آشنا هستید؟ آیا می دانید ویروس کرونا تا چه حد به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده است؟ البته این ضربه اقتصادی به آن دسته از مشاغلی وارد شده است که در فضای اینترنت فعالیتی نداشته اند برای جبران آن می توان طراحی سایت…