منو اهورا وب

تبلیغات کلیکی

  • اصول بودجه بندی هزینه تبلیغات گوگلی

    زمانی که برای اولین بار با مفهوم تبلیغات کلیکی و نحوه عملکرد آن آشنا میشوید، طبیعی است اولین سوالی که به ذهن میرسد این باشد که یک کلیک معمولی چقدر هزینه دارد؟

    ودجه تبلیغات در گوگل، هیچ تفاوتی با دیگر بودجه های اختصاص یافته به قسمتهای مختلف تجارتتان ندارد.

    شما باید قسمت عمده بودجه را برای هسته…