منو اهورا وب

تبلیغات گوگلی اهوراوب

  • نکات تبلیغات گوگلی

    نکات تبلیغات گوگلی که نباید از دست بدهید
     
    نکات تبلیغات گوگلی : مشخص کردن یک استراتژی
    مثلا شرکت شما در زمینه اجاره خانه بصورت روزانه فعالیت دارد ، شما نیاز به یک متن تبلیغاتی مناسب دارید. این امکان وجود دارد پس از ورود هر کاربر به سایت شما از طریق کلیک بر تبلیغ، از طریق سرویس conversion…