منو اهورا وب

تبلیغات گوگلی یا سئو؟

  • مقایسه سئو و تبلیغات گوگلی

    مقایسه سئو و تبلیغات گوگلی با یکدیگر
    قیمت
    سئو در ابتدای کار رایگان است (صرف نظر از زمانی که صرف این کار میکنید و لینکهایی که امروزه باید بیشتر خرید بخریم یا به نحوی به دست آوریم) چون نیازی نیست بهیچ برنامه ای پولی پرداخت کنید تا با اعمال تکنیکهای سئو به شما کمک کند. فقط کافیست…