منو اهورا وب

تبلیغاپت گوگلی

  • تبلیغات گوگلی با ما

    هزینه تبلیغ در گوگل چقدر است؟ یا تعرفه تبلیغ در گوگل چگونه محاسبه میشود؟ آیا کسب و کار من میتواند از پس هزینه تبلیغ در گوگل بربیاید؟
    اینها سوالاتی هستند که بسیاری از افرادی که به تازگی با سرویس تبلیغات در گوگل آشنا شدند از ما میپرسند.
    باید گفت که دانستن پاسخ این سوالات، حق هر مشتری است. البته…