منو اهورا وب

رنگ طراحی سایت

 • مفهوم رنگ ها در طراحی سایت

  آشنایی با مفهوم رنگ ها در طراحی سایت
  قبلا درباره شدت تاثیر رنگ و عوامل آن در طی یک مقاله با هم صحبت کرده ایم.
  اگر هنوز این مقاله را نخواندید ، آن را مطالعه کنید تا مفهوم رنگ ها در طراحی سایت را باهم بررسی کنیم.
  رنگ در طراحی سایت (کلیک کنید)

  قرمز
  رنگ قرمز نشانگر احساس هیجان و انرژی است همچنین…