منو اهورا وب

طراحی سایت برای موبایل

  • نسخه موبایل وب سایت

    طراحی نسخه موبایل وب سایت
    امروزه طراحی نسخه موبایل وب سایت یک امر مورد توجه به شمار میرود. زیرا استفاده از تلفن همراه دیگر به تماس های تلفنی محدود نمیشود. تقریبا تمامی کاربران وابسته به اینترنت تلفن های همراه و جست و جوی اطلاعات هستند.

    نتایج جست و جوی وب سایت روی تلفن های همراه اما همیشه…