منو اهورا وب

طراحی سایت مدرسه

  • طراحی وبسایت مدرسه

    اگر مدیر مدرسه مزایای داشتن یطراحی وبسایت مدرسه را بداند شاید با صرف هزینه چند برابری دوست داشته باشد چنین وب سایتی را داشته باشد.
    ساده ترین بخشی که میتوانیم در چنین وب سایت هایی داشته باشیم ارتباط والدین با کادر پرسنلی مدرسه مربوطه میباشد .

    مانند اعلام نمره ها به صورت آنلاین و برنامه ریزی درسی…