منو اهورا وب

فونت برای طراحی سایت

  • بهترین فونت برای طراحی سایت

    اغلب مواقع طراحان وبسایت وقت زیادی را جهت تنظیمات تایپی وبسایت خود از قبیل سایز، فاصله گذاری، رنگ و غیره صرف میکنند چرا که کیفیت این تنظیمات میتواند بر دیدگاه کاربران و حس آنها درمورد خلاقیت سازنده وبسایت بطور شگرفی موثر باشد ولی آنچه که بسیار مورد توجه بوده و در این زمینه نقش مهمی…