منو اهورا وب

هدف طراحی سایت

  • هدف از طراحی سایت

    اهمیت مشخص کردن هدف از طراحی سایت
    برای طراحی وبسایت حرفه ای باید این نکته را در نظر بگیریم که برای چه کاری و با چه هدفی سایت طراحی میکنیم. توجه نکردن به هدف ایجاد سایت باعث میشود که ما نتوانیم نیاز مشتری را که برای پیشرفت در کسب و کار خود به طراحی و ایجاد…