منو اهورا وب

ویژگی های جدید تبلیغات گوگلی

  • ویژگی های جدید تبلیغات گوگلی

    ویژگی های جدید تبلیغات گوگلی که از آن ها بی خبرید!
    رابط جدید کاربری گوگل ادوردز در دسترس همه قرار نگرفته و در یک سال گذشته بصورت آزمایشی در اختیار عده‌ ای از بازاریابان قرار گرفته است. گوگل تصمیم دارد رابط کاربری جدید ادوردز را تا آخر سال در اختیار همه قرار دهد.

    بیشتر افرادی که به…