منو اهورا وب

کلمات تبلیغات گوگل

  • کلمات کلیدی تبلیغات گوگلی

    کلمات کلیدی تبلیغات گوگلی و انواع آن
    انواع کلمات کلیدی گوگل ادوردز پارامتر هایی هستند که بر روی کلمات کلیدی تبلیغ گوگل شما تنظیم می‌ شوند و گسترۀ نمایش تبلیغ برای کاربران را مدیریت می‌ کنند.
    زمانی که برای کمپین تبلیغات گوگلی خود یک کلمه کلیدی انتخاب کرده و برای آن پیشنهاد قیمت می‌ دهید، باید یکی از…