2018-05-05

Daily Archives

  • تاثیر الگوریتم رنک برین در سئو

    تاثیر الگوریتم رنک برین در سئو
    سئو در سال 2018 با تغییر در برخی الگوریتم ها مواجه شده است . برای غلبه بر رقیبان در نتایج جستجوی گوگل در سال 2018 نیاز است تا الگوریتم های مهم گوگل را به درستی رعایت کنیم . این الگوریتم های 2018 در خصوص سئو باعث عملکرد بهتر صاحبان وب…